UAB „Altechna“ šiuo metu dalyvauja keliuose Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose:

•    Altechnos optinės metrologinės laboratorijos įrengimas – AltOLab.
•    Mikrolazerių ir mikrofabrikavimo taikomųjų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros laboratorijų sukūrimas – MikroLAB.
•    Aukštųjų technologijų sektoriaus įmonių darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas.
•    Pasirengimas mokslinių tyrimų veiklų atlikimui, siekiant sukurti kokybiškai naują suminės harmonikos (geltonąoranžinį) lazerį
•    Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, siekiant sukurti naujus optoelektronikos prietaisus medicinos taikymams
•    Lazerinių optinių komponentų dielektrinių dangų savybių ir garinimo parametrų tyrimo atlikimas 
•    UAB "Altechna" eksporto ir pardavimų plėtra